Onderzoek: weidevogels verleiden voor vertrek naar Reitdiep Groningen

Hoe trekken we meer vogels naar de weides van het Reitdiep bij Groningen? Voor deze uitdaging staat het Groninger Landschap, die meerdere weides in dit prachtige buitengebied beheert. Het Adviesloket Bodem en Natuur voert samen met andere specialisten (bodem)onderzoeken uit, zodat er uiteindelijk een ‘plan de campagne’ ligt. Adviseur bodemecologie Astrid Kristiaan vertelt over dit mooie project. “Onderzoek: weidevogels verleiden voor vertrek naar Reitdiep Groningen” verder lezen

Planten keren terug, bodemleven blijft achter: wat zegt dat?

Waarom wordt het ene perceel prachtig en komt de natuurontwikkeling op het andere maar niet van de grond? Kijken naar de chemische samenstelling zegt al heel wat, maar niet genoeg: het juiste bodemleven speelt een belangrijke rol. Terwijl ook dat bodemleven soms een verwarrend beeld geeft. We deden tijdens een onderzoek in IJhorst nieuwe inzichten op.

“Planten keren terug, bodemleven blijft achter: wat zegt dat?” verder lezen

Bodembiologie in verzuurde bossen

In de Veluwse bossen hebben we onderzoek gedaan naar de invloed van verzuring van de grond op bodembiologie. Als gevolg van stikstofdepositie, vooral ammoniakdepositie afkomstig van melkveehouderijen, is de bodem verzuurd. Bij te ver doorgaande afname van de buffering van de bodem, krijgen bomen gezondheidsproblemen. Schattingen wijzen uit dat 40% van de eiken op de Veluwe zijn aangetast als gevolg van verzuring. Het is noodzakelijk verdere verzuring van de bodem tegen te gaan.

“Bodembiologie in verzuurde bossen” verder lezen

Veldproef Schaopedobbe

Het natuurgebied Schaopedobbe is een terrein van It Fryske Gea dat  bestaat uit heide, bos, een stukje stuifzand en een aantal stukjes  heischraal grasland. In de heide ligt een rechthoekkig perceel, een voormalige akker die al meer dan 20 jaar grasland is, maar zeer soortenarm. It Fryske Gea wil dit perceel graag ontwikkelen naar een bloemrijk  heischraal grasland. Om te bepalen wat hiervoor de beste methode is, doen we voor It Fryske Gea een veldproef.

“Veldproef Schaopedobbe” verder lezen

Artikel ‘Bodembiologie in het natuurbeheer, nieuwe inzichten en perspectieven’

In het juni-nummer van het Vakblad Natuur, Bos en Landschap staat het artikel ‘Bodembiologie in het natuurbeheer, nieuwe inzichten en perspectieven’. Mede-auteur van het artikel is Gijs Gerrits, lid van het Adviesloket Bodem en Natuur. In het artikel gaat hij, samen met Wim van der Putten van het NIOO-KNAW en de WUR, in op belangrijke nieuwe kennis, hypotheses en mogelijke nieuwe perspectieven vanuit de bodembiologie voor het natuurbeheer.

Download hier het artikel ‘Bodembiologie in het natuurbeheer, nieuwe inzichten en perspectieven‘ als PDF.

 

Basiscursus bodemmineralen, bodemverwering en gesteentemelen bij natuurbeheer

Omdat er in het werkveld en bij onszelf veel vragen over verschillende soorten gesteente(melen) zijn hebben we hier ons verder in verdiept. We leerde in een kort overleg met Gino Smeulders, de Biogeoloog, erg veel.

Zo ontstond tijdens deze verdieping met Gino Smeulders een cursus opzet. Van daaruit bieden we nu de cursus Basiscursus bodemmineralen, bodemverwering en gesteentemelen bij natuurbeheer aan.

Wilt u meer weten over deze cursus? Kijk dan snel bij onze  Basiscursus bodemmineralen, bodemverwering en gesteentemelen bij natuurbeheer.