Vacature: Adviseur Bodemecologie

Het Adviesloket Bodem & Natuur is op zoek naar een adviseur bodemecologie (op projectbasis)

Bodembiologische én bodemchemische processen worden steeds meer als belangrijke slagingsfactoren bij natuurontwikkeling gezien.. Maar toch is er vaak te weinig aandacht voor de bodem. Of een ingreep bij vegetatieontwikkeling wel of niet lukt is altijd afhankelijk van de bodemchemische en bodembiologische omstandigheden.

Het Adviesloket Bodem & Natuur draagt bij aan het slagen van vegetatieontwikkeling door met een integrale systeemanalyse in kaart te brengen wat er nodig is voor het slagen van het project. We maken hierbij gebruik van wetenschappelijke theorie welke we verwerken in praktische adviezen.

Als Adviseur Bodemecologie ga jij hier een bijdrage aan leveren. Herken jij jezelf in de volgende punten? Dan komen we graag met je in contact!

Wat jij meebrengt

  • Je hebt goede kennis van bodemchemische- en biologische processen en bent op in ieder geval één van beide specialist.
  • Je hebt een goede kennis van vegetatieontwikkeling.
  • Je hebt een afgeronde, relevante, WO-opleiding.
  • Je zet graag wetenschappelijke verdieping om in toegepaste adviezen waar de opdrachtgever direct mee aan de slag kan.
  • Je bent ondernemend van aard, denkt graag buiten de bestaande kaders en bent bereid te experimenteren.

Als adviseur bodemecologie werk je vanuit een kantoor aan huis óf bij een van onze partners in Wageningen. Woonplaats is minder belangrijk, wel heb je een rijbewijs en een  auto.

Interesse?

Heb je interesse om aan de slag te gaan als Adviseur Bodemecologie voor het Adviesloket Bodem & Natuur? Dan kan je contact op nemen met Johannes Regelink via 06-55738510 of johannes.regelink@bodemennatuur.nl.

 

Bodembiologie in verzuurde bossen

In de Veluwse bossen hebben we onderzoek gedaan naar de invloed van verzuring van de grond op bodembiologie. Als gevolg van stikstofdepositie, vooral ammoniakdepositie afkomstig van melkveehouderijen, is de bodem verzuurd. Bij te ver doorgaande afname van de buffering van de bodem, krijgen bomen gezondheidsproblemen. Schattingen wijzen uit dat 40% van de eiken op de Veluwe zijn aangetast als gevolg van verzuring. Het is noodzakelijk verdere verzuring van de bodem tegen te gaan.

“Bodembiologie in verzuurde bossen” verder lezen

Veldproef Schaopedobbe

Het natuurgebied Schaopedobbe is een terrein van It Fryske Gea dat  bestaat uit heide, bos, een stukje stuifzand en een aantal stukjes  heischraal grasland. In de heide ligt een rechthoekkig perceel, een voormalige akker die al meer dan 20 jaar grasland is, maar zeer soortenarm. It Fryske Gea wil dit perceel graag ontwikkelen naar een bloemrijk  heischraal grasland. Om te bepalen wat hiervoor de beste methode is, doen we voor It Fryske Gea een veldproef.

“Veldproef Schaopedobbe” verder lezen

Artikel ‘Bodembiologie in het natuurbeheer, nieuwe inzichten en perspectieven’

In het juni-nummer van het Vakblad Natuur, Bos en Landschap staat het artikel ‘Bodembiologie in het natuurbeheer, nieuwe inzichten en perspectieven’. Mede-auteur van het artikel is Gijs Gerrits, lid van het Adviesloket Bodem en Natuur. In het artikel gaat hij, samen met Wim van der Putten van het NIOO-KNAW en de WUR, in op belangrijke nieuwe kennis, hypotheses en mogelijke nieuwe perspectieven vanuit de bodembiologie voor het natuurbeheer.

Download hier het artikel ‘Bodembiologie in het natuurbeheer, nieuwe inzichten en perspectieven‘ als PDF.

 

Basiscursus bodemmineralen, bodemverwering en gesteentemelen bij natuurbeheer

Omdat er in het werkveld en bij onszelf veel vragen over verschillende soorten gesteente(melen) zijn hebben we hier ons verder in verdiept. We leerde in een kort overleg met Gino Smeulders, de Biogeoloog, erg veel.

Zo ontstond tijdens deze verdieping met Gino Smeulders een cursus opzet. Van daaruit bieden we nu de cursus Basiscursus bodemmineralen, bodemverwering en gesteentemelen bij natuurbeheer aan.

Wilt u meer weten over deze cursus? Kijk dan snel bij onze  Basiscursus bodemmineralen, bodemverwering en gesteentemelen bij natuurbeheer.

Begrippenlijst Bodem & Natuur

In de dagelijkse praktijk blijkt dat er aan een aantal begrippen rondom bodem en natuur een verschillende betekenins gegeven wordt.In het gesprek is het dan soms lastig omdat de één met het begrip bemesting bijvoorbeeld iets totaal anders kan bedoelen dan de ander.

Daarom hebben we een begrippenlijst met begrippen rondom ‘Bodem en Natuur’ opgesteld. Samen hebben we gespard over de definities op deze lijst om eenduidige begrippen met bijbehorende definities op te stellen. Mocht je nog aanvullingen hebben op de lijst of toevoegingen hebben aan de definities horen we het uiteraard graag!

Download de Definitielijst ‘Bodem en Natuur’ (PDF)