Nieuwe collega’s: Celine en Hanneke stellen zich voor

Maar liefst twee nieuwe collega’s mogen we aan u voorstellen: maak kennis met Celine en Hanneke. Een hele mooie aanwinst voor ons team!

Celine Roodhart (veldecoloog)

Opgegroeid op een melkveehouderij in het Eemland en met een studie Bos- en Natuurbeheer maakt dat ik me thuis voel op het snijvlak van landbouw en natuur. Na mijn afstudeeronderzoek naar dijkbegrazing met grote grazers met begeleiding van dijkenexpert Cyril Liebrand ben ik 5 jaar gaan werken bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV als veldecoloog en heb ik gewerkt aan beheerplannen, inrichting van weidevogelgebieden, ecologische begeleiding van aannemers en vogel-, plant- en amfibie- en visseninventarisaties. Gelijktijdig ben ik na mijn afstuderen (parttime) begonnen met mijn eigen bedrijf voor plant- en vogelinventarisaties, excursies en monitoringcursussen. Vervolgens ben ik 5 jaar in dienst geweest bij Vogelbescherming Nederland bij het team Landelijk Gebied aan de bescherming van onze weidevogels en hun leefgebieden.

Sinds 2022 werk ik volledig zelfstandig met mijn bedrijf Roodhart Veldwerk met als missie om de kijk van agrariërs en terreinbeheerders samen te brengen en graslanden weer te laten floreren. Graslandtyperingen en beheeradvies zijn het voornaamste deel van mijn werk voor provincies, agrarisch collectieven, terreinbeheerders, particulier natuurbeheerders en landgoederen. Daarnaast ben ik onderdeel van het deskundigenteam Cultuurlandschap van OBN en onderdeel van het Lowland Ecology Network.

Omdat herstel van graslanden begint bij het gebruik maar vooral bij de bodem en de gesteldheid daarvan, ben ik vereerd om onderdeel te mogen zijn van het Adviesloket Bodem & Natuur om ook via het bodemspoor te werken aan het floreren van graslanden.

Tot ziens!

Hanneke Hietink (bodemecologe)

De levende bodem vervult in zowel natuurlijke als landbouwsystemen een diversiteit aan functies. Gedurende miljoenen jaren ontwikkelden zich in onze ecosystemen ingenieuze processen waardoor biologie en planten elkaar onderling ondersteunen en samenwerken. De bodem speelt hierin als meest biodiverse plek op onze aarde een centrale rol. Er is nog maar een fractie van deze interacties en functies bekend, maar zelfs dit kleine beetje kennis nodigt uit op een fundamenteel andere manier te kijken naar zaken als nutriëntenbeschikbaarheid, bodemstructuur, ziekteresistentie en de weerbaarheid van bodem en plant tegen weersextremen. Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer in Velp, met ruim 20 jaar ervaring in natuurontwikkeling in het Langbroekerweteringsgebied, heb ik mij daarom de laatste jaren gespecialiseerd in de bodemecologie. Ik volgde daartoe een opleiding van Elaine Ingham aan de Soil Food Web School, en verdiepte mij zowel in bestaande literatuur als nieuwe ontwikkelingen om brede kennis op te bouwen. Ik ben geïnspireerd door zowel wetenschappers als praktijkmensen en zie grote overeenkomsten in de uitkomsten van hun onderzoeken en hun ervaringen in het veld. Er worden continu nieuwe inzichten opgedaan maar de fundamentele beginselen voor bodemgezondheid zijn helder. Het is nu de uitdaging met die fundamentele beginselen aan de slag te gaan, ervaringen op te doen en die weer te delen.

Ik hou ervan de voortdurende ontwikkeling en nieuwe inzichten in de wereld van de bodemecologie te bestuderen en op mijn beurt uit te dragen.

Graag ga ik samen met beheerders, agrariërs of andere grondgebruikers in gesprek om samen te zoeken naar mogelijk manieren om de bodem in haar kracht te zetten, ik hoop jullie de komende jaren te treffen.