Over ons

Er is steeds meer aandacht voor de bodem als het gaat om het oplossen van  ecologische vraagstukken. Natuurontwikkelingsprojecten bereiken niet altijd het gewenste resultaat en bestaande natuurgebieden verslechteren van kwaliteit. Het bodemleven blijkt hierin een bepalende factor.

Het Adviesloket Bodem en Natuur werkt vanuit een systeemanalyse. Het analyseert natuurontwikkelings- en natuurbeheersvraagstukken en geeft praktijkadviezen. De oprichting van het adviesloket gaat samen met een aantal innovaties: bodemvoedselwebanalyse en de praktijkimplementatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Onze werkwijze
We maken een integrale systeemanalyse van de bodembiologie, bodemchemie, bodemstructuur, hydrologie, cultuurhistorie, archeologie, en vegetatie. Vervolgens voeren we herstelmaatregelen voor natuurpercelen en -terreinen op bodemvriendelijke wijze uit en monitoren we het resultaat.