Onderzoek: weidevogels verleiden voor vertrek naar Reitdiep Groningen

Hoe trekken we meer vogels naar de weides van het Reitdiep bij Groningen? Voor deze uitdaging staat het Groninger Landschap, die meerdere weides in dit prachtige buitengebied beheert. Het Adviesloket Bodem en Natuur voert samen met andere specialisten (bodem)onderzoeken uit, zodat er uiteindelijk een ‘plan de campagne’ ligt. Adviseur bodemecologie Astrid Kristiaan vertelt over dit mooie project.

Het Reitdiep is het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Je vindt er wierdedorpen, sluizen, dijken en kolken. Ook is het een paradijs voor weidevogels, zoals grutto’s, kieviten, wulpen, snippen en goudplevieren. Het Groninger Landschap neemt deel aan de campagne van de Vogelbescherming ‘Red de Rijke Weide’. De stichting wil extra veel natuurlijke, bloemrijke weides creëren, zodat vogels beter hun weg hiernaartoe vinden.

Op sommige van ‘hun’ weides komen nu nog maar weinig weidevogels voor. Daar wil het Groninger Landschap verandering in brengen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Vogels lokken

Vooralsnog kon niet op alle velden de beoogde vegetatie worden waargenomen. Astrid vertelt: “Het Groninger Landschap schakelde vervolgens het adviesloket in. Samen met verschillende specialisten hebben we een aanpak opgesteld. Een partner is gestart met een vegetatieonderzoek om de plantengroei in kaart te brengen. Dit geeft ons een goed beeld van de natuurwaarden in het gebied. Binnenkort zien we de resultaten, daar zijn we erg benieuwd naar. Ook wordt er nu door een andere specialist een analyse van het bodemleven gemaakt.”

Verder onderzoek

In het najaar is het adviesloket zelf met een bodemonderzoek gestart. Astrid licht toe: “In die periode van het jaar is de bodem meer in rust. Je krijgt zo een stabieler beeld van de bodem. We meten de chemische samenstelling en we maken een DNA-analyse van de bodemfauna. Met deze uitkomsten kunnen we meer zeggen over de kwaliteit van de bodem en of deze geschikt is voor de vegetatie die het Groninger Landschap wil ontwikkelen.” Meer weten waarom het zo handig is om juist in het najaar bodemonderzoek te (laten) doen? Binnenkort vertelt Astrid je daar meer over.

Begin 2022 wordt het onderzoek van alle partijen afgerond. Astrid: “Dit is een mooi voorbeeld van een interdisciplinaire samenwerking: we bundelen de krachten. Met alle resultaten samen kunnen we straks een gedegen advies uitbrengen: wat voor kruidenmengsel kan wél werken om de weidevogels te laten terugkeren? We gaan samen voor een geslaagd resultaat.”

Meer weten?

Benieuwd naar de eerste resultaten van dit project? Houd onze website in de gaten voor een update!