Bodembiologie in verzuurde bossen

In de Veluwse bossen hebben we onderzoek gedaan naar de invloed van verzuring van de grond op bodembiologie. Als gevolg van stikstofdepositie, vooral ammoniakdepositie afkomstig van melkveehouderijen, is de bodem verzuurd. Bij te ver doorgaande afname van de buffering van de bodem, krijgen bomen gezondheidsproblemen. Schattingen wijzen uit dat 40% van de eiken op de Veluwe zijn aangetast als gevolg van verzuring. Het is noodzakelijk verdere verzuring van de bodem tegen te gaan.

Als Adviesloket hebben we een integrale blik op bodemherstel. We kijken niet alleen naar de bodemchemie, maar ook naar de bodembiologie. Om de bodem te herstellen hebben we daarom gekeken naar de invloed van verzuring op de bodembiologie.

We hebben hiervoor acht bodemmonsters genomen, waaruit we met DNA-technieken de DNA-verhoudingen tussen soorten hebben gemeten. Met deze analyse konden we vaststellen hoeveel soorten en welke typen bacteriën, schimmels, nematoden en andere soorten er in de bodem aanwezig zijn, verspreidt over een pH-gradiënt. Hieruit blijkt dat de zuurgraad de complexiteit en stabiliteit van het voedselweb beïnvloed.

Ook stelden we vast dat de diversiteit van ectomychorizaschimmels afnam naarmate de bodem sterker verzuurd is. Ectomycorrhiza schimmels zijn schimmels die bomen van voedingsstoffen en water voorzien en helpen bij de verdediging tegen pathogenen en parasieten. De afwezigheid van ectomycorrihza schimmels zorgt er voor dat de bomen kwetsbaarder worden voor de effecten van verzuring.

Het herstellen van de bodem op grote oppervlaktes bos is een complexe en kostbare operatie. Een van de mogelijkheden die de afgelopen jaren in Nederland is onderzocht, is om gesteentemelen aan de bodem toe te voegen om het bufferend vermogen van de bodem te herstellen. Een andere mogelijkheid is het planten van rijke strooiselsoorten – bomen en struiken die dieper wortelen dan bijvoorbeeld eiken en daarmee de kationen in de lager gelegen, niet-verzuurde, bodemlagen naar boven halen.

Op deze manier neemt in theorie de buffering van de bodem toe, waardoor de verzuring afneemt. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of deze maatregelen voldoende zijn om de bodem op de Veluwe te herstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *