Veldproef Schaopedobbe

Het natuurgebied Schaopedobbe is een terrein van It Fryske Gea dat  bestaat uit heide, bos, een stukje stuifzand en een aantal stukjes  heischraal grasland. In de heide ligt een rechthoekkig perceel, een voormalige akker die al meer dan 20 jaar grasland is, maar zeer soortenarm. It Fryske Gea wil dit perceel graag ontwikkelen naar een bloemrijk  heischraal grasland. Om te bepalen wat hiervoor de beste methode is, doen we voor It Fryske Gea een veldproef.

De om te vormen voormalige akker bestaat voornamelijk uit struisgras en rood zwenkgras. De Schaopedobbe maakt deel uit van het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold, waarvan één van de doelstellingen is, het uitbreiden van het areaal Heischaal grasland.

Foto: It Fryske Gea

Bodem biologische – en chemische analyse

Bij aanvang van de veldproef hebben we  bodemmonsters genomen. Zo zijn zowel de chemische als biologische bodemsamenstelling bepaald. Uit de eerste monsters bleken hierin duidelijke verschillen tussen goed ontwikkeld heischraal grasland en de voormalige akker.

Eerste veldproef in natuurgebied

Vervolgens hebben we, op basis van de analyses, een aantal proeven met verschillende bodembehandelingen uitgezet. In totaal zijn vijf verschillende combinaties van maatregelen  bedacht, waaronder het opbrengen van bokashi en compostthee met locale heischraal grasland organismen, het toevoegen van zuurbufferende stoffen zoals kalk en steenmeel en tot slot het opbrengen van maaisel van de goed ontwikkelde vegetaties uit het gebied.

Bijzonder hierbij is dat we er voor gekozen hebben om een behandeling te doen waarbij Bokashi gebruikt wordt waar de compostthee al doorheen gemengd is. De bokashi is bovendien vervaardigd uit materiaal uit het gebied en er is kalk en steenmeel doorheen gemengd.

Daarnaast worden er ook proefvlakken behandeld door middel van het alleen opbrengen van compostthee. In de landbouw wordt deze methode al meer gebruikt, maar in een natuurgebied is het nog niet eerder toegepast. Deze veldproef vormt daarmee een primeur!

De verschillende proefvlakken worden gemonitord op bodem, vegetatie en insecten, . Zo kunnen we aan het einde van de veldproef  bepalen welke methode het meest effectief is geweest voor het omvormen van de voormalige akker in de richting van bloemrijk schraalgrasland.

Foto: It Fryske Gea

2 antwoorden op “Veldproef Schaopedobbe”

 1. Hallo,
  Een interessante proef op de Schoappedobbe!
  Ik ben benieuwd of er al resultaten zijn. Vooral de uitkomsten die er mogelijk zijn van de stukken waar de bokashi is opgebracht.
  De wens ligt er om ook bij ons in de gemeentelijke organisatie bookashi meer te gaan gebruiken. En dan ook op delen waar de ontwikkeling van heischrale graslanden gewenst is.

  1. hoi Edwin,
   dit was inderdaad een mooi experiment. Hoewel de droge jaren waarin het plaatsvond ons wel met veel onzekerheden hebben achtergelaten. De plot waar alle variabele op zijn toegepast, dus ook de bokashi, deed het t beste. helaas worden de plots nu niet meer gevolgd en krijgen ze geen herhaalbehandelingen meer.
   Ondertussen hebben we elkaar hier ook uitgebreid over gesproken. ik ben benieuwd wat jullie gaan doen op het veldje.
   vriendelijke groet,
   Kristianne van der Put

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *