Voor Brabanders! Van pitrus naar blauwe knoop

Datum/Tijd
2 november 2023
10:00 - 14:30


Dit een workshop van het Brabantse Bewust  Boeren Traject. Vooral  gericht op Brabantse Boeren.
Omdat we het zo mooi vinden dat natuurkennis hiermee bij boeren komt en agrarische kennis bij natuur terrein beheerders hebben we hem opgenomen in onze agenda!

Workshop 4 (er zijn dus ook nog 3 andere workshops + een excursie en 1 op 1 bedrijfsbezoeken.)

Van pitrus naar blauwe knoop

Hoe kun je natuurland beter benutten voor de landbouw? Van bodemomvorming naar een landbouwinclusieve natuur.

Resultaat:
  • Samenwerking met TBO’s en natuurorganisaties
  • Landbouwinclusieve natuur
  • Beter beheer van natuur gebieden met ene economisch resultaat
  • Gezonder ruwvoer als bijproduct
Docent:

René Jochems (GroeiBalans)

Datum:

Donderdag 2 november 2023

  • Inloop 9.45 uur
  • Aanvang 10.00 uur tot 14.30 uur incl. biologische lunch
Prijs:

€ 35,-

aanmelden:

Workshops Kringlooplandbouw en biodiversiteit