Landelijke Kruidenrijk Graslanddag in Overijssel

Datum/Tijd
23 mei 2024
09:30 - 16:30

Locatie
Den Alerdinck
Laag Zuthem


23 mei 2024 KRUIDENRIJK GRASLANDDAG 

In mei zijn alle kruidenrijke graslanden weer op hun mooist en goed te inventariseren.

  • Maar hoe krijg je de kruiden erin?
  • Wat is het verschil tussen ontwikkeling en instandhoudingsbeheer?
  • Welke rol speelt bemesting hier?
  • En nog veel meer vragen gaan we bij de kop pakken samen met jullie: boeren, particulieren, landgoedeigenaren, agrarische collectieven en natuurbeheerders! Want in het veld zit de ervaring.

Onder kruidenrijk grasland verstaan wij; grasland bestaande uit inheemse, streekeigen grassen en kruiden. We zijn de afgelopen jaren zoveel mooie, (niet verwachte) resultaten en inzichten tegen gekomen dat we die graag met jullie willen delen. Daarom besloten we als Adviesloket Bodem & Natuur om samen met de Federatie Particulier Grondbezit, Part-Ner en BoerenNatuur een landelijke kruidenrijk graslanddag over het HOE te organiseren;
– Hoe ontwikkel je grasland naar kruidenrijk grasland, zonder in te zaaien?
– Hoe ziet instandhoudingsbeheer van kruidenrijk grasland eruit per grondsoort?
– Hoe is de relatie tussen bodemgezondheid en een natuurlijke kruidenrijke vegetatie?
– Hoe beïnvloedt waterpeilbeheer en maai- en afvoerbeheer de ontwikkeling van kruidenrijk grasland?

De ochtend van deze dag zal in het teken staan van kennisdeling over de samenhang tussen bodemgezondheid en graslandvegetatie en het beheer daarvan. Daarnaast is de gelijke taal tussen boer en boswachter over graslandbeheer, over zowel de ontwikkeling als de instandhouding van natuurlijk kruidenrijk grasland, een belangrijke rode draad van deze dag.

Een inkijk in de lezingen en workshops:
– Hanneke Hietink (Bodemwereld) laat met haar microscoop op groot scherm zien wat er in de bodem leeft en gaat dit duiden. Dit doen we met bodemmonsters van de percelen die met de excursies in de middag bezocht worden.
– Peter Takens (Takens Kringloopadvies)  gaat ons leren over verschillende beweidingsvormen en hun invloed op de vegetatie. We hebben in gesprekken vaak gemerkt dat boswachters en ecologen hier minimale kennis over hebben. Er is zoveel meer dan inscharen of drukweiden!
– Boki Luske (Louis Bolk instituut) neemt ons mee in het onderzoek kruidenrijke graslanden (N12.02) bij Staatsbosbeheer.
– Wim Schippers (Aardewerk advies) vertelt over Boeren Binnen Gezonde Grenzen. Hoe ecologische waarden weer een bijproduct kan worden van een goed agrarisch verdienmodel.
– Kees van Bochove (Datura) neemt ons mee in het project ‘Sensorisch Landschap’. Hierbij is met verschillende methoden, waaronder eDNA, naar het bodemleven gekeken.
– Kristianne van der Put (Adviesloket Bodem & Natuur / Vlechtwerk) gaat met u op de zoektocht naar ver verschraalde graslanden op de zandgronden. Wat is hier aan de hand? en wat staat ons te doen? ‘Verschraald tot je een ons weegt.’

Blokkenschema kruidenrijk graslanddag 23 mei 2024 – def

’s Middags gaan we naar buiten; met gutsen en grondboren bekijken we de bodemtoestand, we voeren een telvak uit om de graslandvegetatie te typeren en gaan met elkaar in dialoog over het beheer van het grasland.
Wij willen de kruiden- en faunarijke graslanden in Nederland weer laten floreren en hierbij kunnen landbouw en natuur elkaar versterken; Komt u ook?

Locatie van deze dag is Landgoed Den Aalderdinck, Laag Zuthum (vlakbij Zwolle en met zand, veen én klei op loopafstand). Centraal in het land met alle grondsoorten, dus iedereen is welkom om te leren en te delen!

Kaarten kosten 70 euro incl. btw. en incl. lunch

Studenten van een groene opleiding kunnen korting krijgen, neem daarvoor contact op met Kristianne van der Put (kristianne@vlechtwerk.nu).

Kaarten koopt u via GoTickets.

Hartelijke groet,

Celine Roodhart
Kristianne van der Put
David Kingma (BoerenNatuur)
Sofie Nijland (OPG)
Gerdi Bosch (FPG)
Tineke de Vries (PartNer)

www.bodemennatuur.nl