Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer – Zundert voorjaar 2024 (let op, verplaatste data)

Datum/Tijd
21 maart 2024 - 25 april 2024
08:30 - 12:30

Locatie
GroeiBalans
4882 KE Zundert


De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft Rene Jochems van GroeiBalans Bedrijfsecologie een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

Kern van de cursus: het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacterien in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiente maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, boeren die natuurinclusief (willen) boeren en landschapselementen. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Door: Groeibalans, René Jochems, www.groeibalans.nl
Organisatie: Vlechtwerk, Kristianne van der Put

Praktische informatie Cursus:

 • Brabant: 3x een donderdag ochtend van 8:30-12:30.  21 maart, 4 en 25 april 2024
 • Locatie: GroeiBalans, Moersebaan 8g, 4882 KE Zundert

Kosten: €590,- excl BTW
Er zijn per cursus 20 plaatsen beschikbaar, de cursus gaat door bij 12 aanmeldingen.
Wil je als particulier aan deze cursus meedoen? Maar vind je de cursus te duur? Laat het ons toch weten. Want bij voldoende belangstelling kunnen we mogelijk een speciale prijs voor je maken. Niet geschoten is altijd mis 😉

Opgeven cursus

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met  Kristianne van der Put (Kristianne@Vlechtwerk.nu 06-50871967).

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie.