Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer – Uffelte oktober 2022

Datum/Tijd
10 oktober 2022 - 7 november 2022
08:30 - 12:30

Locatie
De Uelenspieghel
7975 PV Uffelte


De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans Bedrijfsecologie een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

Kern van de cursus: het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten boven én onder de grond. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, boeren die natuurinclusief (willen) boeren, andere wakkere mensen en landbouw inclusieve natuurbeheerders. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Door: René Jochems, www.groeibaland.nl
Organisatie: Kristianne van der Put, www.vlechtwerk.nu

Praktische informatie Cursus:

 • 3x een ochtend van 8:30-12:30, maandag 10, 24 oktober en 7 november 2022
 • Locatie: Uffelte, De Uelenspieghel Winkelsteeg 5 7975 PV Uffelte

Kosten: €485,- excl BTW (€586,85 incl. BTW)
Er zijn per cursus 20 plaatsen beschikbaar, de cursus gaat door bij 12 aanmeldingen.

Opgeven cursus

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met  Kristianne van der Put (kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl, 06-50871967).

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie of bij u intern.