Verdiepingsopleiding Bodem & Natuur 2018

De kwaliteit van de natuur gaat nog steeds achteruit. Allerlei problemen zoals de achteruitgang van vegetaties in beekdalen, sterfte van essen en eiken en beperkte natuurlijke verjonging zijn terug te voeren op mechanismen in de bodem. Een systemische landschapsecologische analyse is noodzakelijk om dit soort vraagstukken op te lossen, waarbij bodembiologie een integraal onderdeel uit dient te maken van deze analyse.

“Verdiepingsopleiding Bodem & Natuur 2018” verder lezen