Adviesloket Bodem en Natuur van start!

14 september vond de feestelijke aftrap plaats van het Adviesloket Bodem en Natuur. Het Adviesloket Bodem en Natuur biedt natuurbeheerders en terreineigenaren één aanspreekpunt voor alle vraagstukken over natuurbeheer en natuurontwikkeling in relatie tot de bodem.

Bodemleven als belangrijke factor voor succes

Bodemleven is erg belangrijk als het gaat om natuurontwikkeling. Het aanwezige bodemleven bepaalt onder andere de beschikbaarheid van nutriënten en mineralen in de bodem. Tot op heden lag bij dit soort vraagstukken de focus vooral op de chemische samenstelling van de bodem.

Integrale systeemanalyse

Het Adviesloket Bodem en Natuur maakt bij natuurbeheer- en natuurontwikkelingsvraagstukken gebruik van een integrale systeemanalyse waarbij wordt gekeken naar alle factoren die invloed hebben op de bodem. Naast de bodembiologie is er aandacht voor de bodemchemie, bodemstructuur, hydrologie, cultuurhistorie, archeologie en vegetatie. Vervolgens worden herstelmaatregelen voor natuurpercelen en -terreinen op bodemvriendelijke wijze uitgevoerd en de resultaten gemonitord.

Één aanspreekpunt voor het hele traject

Voor terreineigenaren en natuurbeheerders vormt het adviesloket één aanspreekpunt voor vraagstukken over natuurontwikkeling en natuurbeheer waarin de bodem een rol speelt. Het adviesloket kan terreineigenaren en natuurbeheerders begeleiden door het hele traject van onderzoek en advies tot beheersmaatregelen en monitoring.

Kijk voor meer informatie over het Adviesloket Bodem en Natuur op www.bodemennatuur.nl

Het Adviesloket Bodem & Natuur is een samenwerking tussen Holag, Vlechtwerk, Regelink Ecologie & Landschap, Datura Molecular Solutions en Groeibalans Bedrijfsecologie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *