Factsheet Bodemnetwerken

Bodemnetwerken worden gevormd door planten en het bodemleven van groot tot klein; regenwormen,duizendpoten en springstaarten, maar ook alle verschillende soorten aanwezige bacteriën en schimmels.

Samen vormen al deze organismen met de planten een bodemnetwerk. Het netwerk is opgebouwd uit interacties, bijvoorbeeld positieve interacties tussen planten en stikstofbindende bacteriën.

Stikstof wordt door deze bacteriën uit de lucht gehaald, waarna de stikstof wordt omgezet in voor de plant opneembare vorm. In ruil daarvoor krijgen de bacteriën bescherming en suikers van de plant om van te leven. Andere relaties, zoals bijvoorbeeld parasitaire nematoden (kleine wormpjes) die wortels van planten binnendringen, kunnen de groei van de plant juist negatief beïnvloeden.

In de factsheet Bodemnetwerken gaan we in op verschillende factoren die bodemnetwerken beinvloeden en hoe er in de wetenschap onderzoek gedaan wordt naar bodemnetwerken.

Download: Factsheet Bodemnetwerken

Download: Literatuurlijst Factsheet Bodemnetwerken