Verdiepingsopleiding Bodem & Natuur 2018

Datum/Tijd
6 juni 2018 - 16 november 2018
Hele dag


De kwaliteit van de natuur gaat nog steeds achteruit. Allerlei problemen zoals de achteruitgang van vegetaties in beekdalen, sterfte van essen en eiken en beperkte natuurlijke verjonging zijn terug te voeren op mechanismen in de bodem. Een systemische landschapsecologische analyse is noodzakelijk om dit soort vraagstukken op te lossen, waarbij bodembiologie een integraal onderdeel uit dient te maken van deze analyse.

Om professionals verder te helpen in het ontwikkelen van het uitvoeren van systemische landschapecologische analyses organiseert het Adviesloket Bodem en Natuur een Verdiepingsopleiding Bodem en Natuur. Diverse experts van toonaangevende kennisinstituten voeden de opleiding met hunnen kennis en ervaring.

Als deelnemer werk je aan een advies voor een vraagstuk waar een terreinbeheerder mee zit. Je krijgt op 7 dagen input van diverse experts, die vanuit verschillende invalshoeken kennis en ervaring aanreiken. Hierin komen de volgende aspecten aanbod: vegetatie, fysische eigenschappen, archeologie, cultuurhistorie, bodemchemie, bodembiologie, bodemstructuur en hydrologie. Er wordt gewerkt aan een synthese dat leidt tot een advies voor herstelmaatregelen en beheer. De integratie van bodemecologie zorgt voor een aanvulling die nog niet gangbaar is in het natuurbeheer. In de opleiding wordt gewerkt met bodembiologie analyses door middel van de nieuwste DNA-technieken.

In deze opleiding staat learning-by-doing en interactief, vraag gestuurd leren, centraal. Er worden dus geen standaard colleges gegeven.

  • Deze cursus wordt georganiseerd voor adviseurs, bos- en natuurbeheerders uit het netwerk van het Adviesloket Bodem & Natuur.
  • Tweedaagse veldexcursie met overnachting: 6 en 7 juni 2018
  • De 5 cursusdagen zijn op vrijdagen van 10:00-16:00 uur: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november. Waarbij op 16 november op een intern symposium de producten presenteren aan terreineigenaren/beheerders.
  • Locatie: Centraal in Nederland
  • Max 16 deelnemers die in groepen van ca. 4 personen aan een vraagstuk werken.
  • De vraagstukken worden aangedragen door terreineigenaren, die voor analysekosten betalen.
  • Kosten 2600 euro excl. btw

De expertise wordt ingebracht vanuit de volgende organisaties: NIOO, Louis Bolk Instituut, Groeibalans, Aardewerk Advies en de Unie van Bosgroepen. Het leerproces wordt begeleid door Johannes Regelink. De praktische organisatie is in handen van Kristianne van der Put: en benaderbaar voor nadere informatie: kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl of 06-50871967.

Het is helaas niet meer mogelijk kom je aan te melden voor de verdiepingsopleiding Bodem en Natuur 2018. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe verdiepingsopleidingen? Laat dan je gegevens achter via onderstaand formulier.

Hou me op de hoogte 'Verdiepingsopleiding Bodem en Natuur'