Verdiepingsopleiding Bodem en Natuur bij Van Hall Larenstein

Datum/Tijd
1 mei 2019 - 31 oktober 2019
Hele dag

Locatie
Van Hall Larenstein
6882 CT Velp


Met gepaste trots kunnen we zeggen dat in 2019 de ‘Verdiepingsopleiding bodem en natuur’ van start  gaat bij Van Hall Larenstein.

De kwaliteit van de natuur gaat nog steeds achteruit. Allerlei problemen zoals de achteruitgang van vegetaties in beekdalen, sterfte van essen en eiken en beperkte natuurlijke verjonging zijn terug te voeren op mechanismen in de bodem. Een systemische landschapsecologische analyse is noodzakelijk om dit soort vraagstukken op te lossen, waarbij bodembiologie een integraal onderdeel uit dient te maken van deze analyse.

Alle informatie over de verdiepingsopleiding en het aanmeldformulier vindt u op de website van Van Hall Larenstein.