Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer – Drenthe

Datum/Tijd
16 mei 2018 - 20 juni 2018
08:30 - 12:30

Locatie
De Uelenspieghel
7975 PV Uffelte


De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft Rene Jochems van GroeiBalans Bedrijfsecologie een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

GroeiBalans

Vlechtwerk

Kern van de cursus: het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacterien in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiente maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, natuurinclusief boeren en landschapselementen. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Door: Groeibalans (René Jochems)
Organisatie: Vlechtwerk (Kristianne van der Put) www.vlechtwerk.nu

Praktische informatie Cursus:
Drenthe:
3x een woensdag ochtend van 8:30-12:30. Op 16, 30 mei en 20 juni 2018
Locatie: De Uelenspiegehel, Winkelsteeg 5, 7975PV Uffelte

Kosten: €375,- excl BTW (€453,75 incl. BTW)
Er zijn  20 plaatsen beschikbaar

Praktische informatie Veldochtend:
Na de cursus is het mogelijk om naar een veldochtend naar het Bodembiologie Experiment Papenhoef in de Kampina, Brabant te komen:

Maandag 4 juni of woensdag 13 juni beide van 9:30 tot 14:00 uur Kosten: €150,- excl. BTW incl. biologische lunch (€181,50 incl. BTW) / ochtend Er zijn per veldochtend 25 plaatsen beschikbaar

Opgeven cursus en/of veldochtend:

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met  Kristianne van der Put (kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl, 06-50871967).

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie.