Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer – Groningen

Datum/Tijd
13 november 2018
08:30 - 12:30

Locatie
Leonard Springerlaan 23
9727 KB Groningen


De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft Rene Jochems een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

Kern van de cursus: het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacterien in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiente maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, natuurinclusief boeren en landschapselementen. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Praktische informatie Cursus:

Groningen:
3x een dinsdag ochtend van 8:30-12:30. (onder voorbehoud). Op 13, 27 november en 11 december.
Locatie: Leonard Springerlaan 23, 9727 KB Groningen

Kosten: €375,- excl BTW (€453,75 incl. BTW)
Er zijn per cursus 20 plaatsen beschikbaar

Opgeven cursus en/of veldochtend:

Wil je je opgeven voor de cursus of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met  Kristianne van der Put (kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl, 06-50871967).

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie.

De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door Groeibalans (René Jochems) en georganiseerd door Vlechtwerk (Kristianne van der Put).