Cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer en Bloemrijke Vegetaties – Zwolle voorjaar 2023 (unieke kans!)

Datum/Tijd
27 maart 2023 - 23 mei 2023
08:30 - 12:30

Locatie
Provincie Overijssel
Zwolle


Deze cursus is al gestart. Het is wel mogelijk om 23 mei met de cursusdag met Wim Schippers mee te doen en de 3 cursus ochtenden komend najaar in Uffelte te volgen.

De bodem is de basis.  Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen? Mineralenbalans, microbodemleven en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft Rene Jochems van GroeiBalans Bedrijfsecologie een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer. Aansluitend mogen we een dag op pad met Wim Schippers (schrijver van de veldgids ‘ontwikkelen Kruidenrijk Grasland.’

Dit is een incompany cursus maar er kunnen 4 cursisten van extern meedoen. Dus grijp je kans! Wim Schippers is aan het afbouwen richting pensioen en René Jochems blijft steeds vaker in Zundert.

Kern van de cursus: het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Tijdens de ochtend over bloemrijke vegetaties legt Wim Schippers de verschillende ontwikkelingsstadia van bloemrijke vegetaties uit. Cursisten krijgen concrete aanwijzingen wat ze moeten doen om vegetaties bloemrijker te laten ontwikkelen. Hierbij gaat hij specifiek in op de rol van gebruik en bemesting voor het stabiliseren, doorontwikkelen en bufferen van de bodem. Hij gaat in op doorlooptijd in jaren in vergelijking met uitmijnen of afgraven. Hierbij ligt de nadruk op N12.02. Na de lunch gaan we in het verschillende graslanden bekijken.

Doelgroep: Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer en boeren die natuurinclusief (willen). Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Door: Groeibalans, René Jochems, www.groeibalans.nl
Wim Schippers, Aardewerk advies, www.aardewerkadvies.nl
Organisatie: Vlechtwerk, Kristianne van der Put

Praktische informatie Cursus:

 • 3x maandag ochtend van 8:30-12:30.  27 maart, 3 en 24 april 2023 (René Jochems, Wim Schippers ook aanwezig)
 • 1x dinsdag 10:00-16:00. 23 mei. Theorie en excursie Bloemrijke vegetaties met Wim Schippers (René Jochems ook aanwezig)
 • Locatie: Zwolle (exacte locatie excursie volgt nog, in Overijssel)

Kosten: €950,- excl BTW (€1149,50 incl. BTW)
Voor deze cursus zijn 4 plaatsen voor externe beschikbaar. De cursus gaat door.

Opgeven cursus

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met  Kristianne van der Put (kristiannevdput@gmail.com, 06-50871967).

Wel interesse maar kan je niet op deze data? Of is het te ver weg? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus nog een keer op een andere locatie. Ook organiseren we regelmatig incompany cursussen