Bodembiologie bij Natuurbeheer – Vlaams-Limburg

Datum/Tijd
24 oktober 2018 - 21 november 2018
08:30 - 12:30

Locatie
Lage Kempen
3530 Houthalen - Helchteren


De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft Rene Jochems een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

Kern van de cursus:

Het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiente maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland

Doelgroep:
Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, natuurinclusief boeren en landschapselementen. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.

Praktische informatie Cursus:

 • 3x een woensdagochtend op 24 oktober, 7 en 21 nov. 2018
 • Kosten: €375,- excl BTW (€453,75 incl. BTW)
 • Er zijn 5 plekken voor externe deelnemers.

Opgeven cursus

Opgeven voor de cursus kan via onderstaan formulier. Heeft u nog vragen?
Stuur een mail naar Kristianne van der Put Kristianne.vanderput@bodemennatuur.nl, of bel op 06-50871967.